Pakalpojumi

 • Korporatīvās tiesības
 • Imigrācijas tiesības
 • Nekustamo īpašumu pakalpojumi
 • Visa veida darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskā nodrošināšana
 • Grāmatvedības pakalpojumi
 • Bankas kontu atvēršana Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs
 • Kompāniju finansiāli-tiesiskā izmeklēšana (due diligence)
 • Latvijas un starptautiskā nodokļu plānošana
 • Ekonomiskā pilsonība un TUA
 • Juridisko un fizisko personu interešu pārstāvība ABLV bankas likvidācijas procesā
 • Fiziskas personas maksātnespējas process

Fiziskas personas maksātnespējas process

 • Konsultāciju sniegšana fiziskas personas maksātnespējas procesa jautājumos.
 • Klienta lietas materiālu izpēte un novērtējums.
 • Juridiskā palīdzība maksātnespējas procesa iniciācijā, tostarp nepieciešamu dokumentu sagatavošana, palīdzība dokumentu iesniegšanai tiesā, piedalīšanās tiesas sēde.
 • Klientu interešu pārstāvēšana visā procesa ietvaros.

Priekšrocības

 • Ar parādu piedziņas saistītu komunikāciju pārtraukšana.
 • Tiesas spriedumu par parādu piedziņu izpildes pārtraukšana.
 • Nokavējumu procentu un sodu piemērošanas izbeigšana.