Pakalpojumi


  • Korporatīvās tiesības
  • Imigrācijas tiesības
  • Nekustamo īpašumu pakalpojumi
  • Visa veida darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskā nodrošināšana
  • Grāmatvedības pakalpojumi
  • Kompāniju finansiāli-tiesiskā izmeklēšana (due diligence)

Telefons: +371 67 846 407 +371 27 815 396
e-pasts: info@padva.lv