Kas ir līgums?

Kas ir līgums?

Civillikuma definīcija:

Līgums ir vairāku personu savstarpējs ar vienošanos pamatots gribas izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību tiesību (Civillikuma 1511.panta otrais teikums).

Citiem vārdiem, Līgums ir jebkura noruna, ar kuru puses vēlējās vienoties par abpusējiem pienākumiem un tiesībām kāda labuma sasniegšanai.

No likumiskās definīcijas izriet arī nepieciešamība pierādīt šādas vēlmes esamību un tās konkrētus noteikumus.

Jāatceras: Pat ja nav parakstīts kāds dokuments, bet ir ar darbībām izteikta vēlme nopirkt preci, vai uzņemties kādus pienākumus, Līgums ir spēkā!