Pakalpojumi


 • Korporatīvās tiesības
 • Imigrācijas tiesības
 • Nekustamo īpašumu pakalpojumi
 • Visa veida darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskā nodrošināšana
 • Grāmatvedības pakalpojumi
 • Bankas kontu atvēršana Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs
 • Kompāniju finansiāli-tiesiskā izmeklēšana (due diligence)
 • Latvijas un starptautiskā nodokļu plānošana
 • Ekonomiskā pilsonība un TUA
 • Juridisko un fizisko personu interešu pārstāvība ABLV bankas likvidācijas procesā
 • Fiziskas personas maksātnespējas process

Telefons: +371 67 846 407 +371 27 815 396
e-pasts: info@padva.lv