MŪSU KOMANDA

Juridiskā firma “PADVA UN PARTNERI BALTIJA” tika dibināta 2005.gada aprīlī.

padva

GENRIHS PADVA

Vecākais partneris, padomes priekšsēdētājs

tarasov

STAŅISLAVS TARASOVS

Padomes priekšsēdētāja vietnieks, partneris

ANDREY-Copy

ANDREJS ŅILOVS

padomes loceklis, partneris

MIHAIL

MIHAILS PARINOVS

Vadošais partneris, valdes priekšsēdētājs

Augstākā juridiskā un ekonomiskā izglītība. Specializācija: ekonomika un uzņēmumu vadība, projektu vadība, sarežģītu darījumu strukturēšana.

LIENE

LIENE KLEMENTJEVA

Partnere, valdes locekle

Augstākā juridiskā izglītība, jurista kvalifikācija.
Darba pieredze jurisprudencē kopš 2006.gada.
Specializācija: darījumi ar nekustamiem īpašumiem, imigrācijas tiesības, komerctiesības, civiltiesības.

MARINA

MARINA ANDREJEVA-ŽUKOVA

Valdes locekle, vecākā nodokļu konsultante
Augstākā ekonomiskā izglītība, maģistra grāds ekonomikā.
Darba pieredze: grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā kopš 1996.gada.
Specializācija: uzņēmumu reģistrācija, saimnieciskās darbības grāmatvedības vešana, nodokļu plānošana.

IRINA

IRINA BOBROVA

Vecākā juriste

Augstākā juridiskā izglītība.
Darba pieredze jurisprudencē kopš 1985.gada.
Specializācija: imigrācijas tiesības, Krievijas un Latvijas pilsonības jautājumi, dzimtsarakstu jautājumi, ģimenes tiesības, fizisko un juridisko personu reģistrācija.

RIHARD

RIHARDS GARAIS

Jurists

Augstākā juridiskā un filozofa izglītība.
Darba pieredze jurisprudencē kopš 2007.gada.
Specializācija: imigrācijas tiesības, administratīvais un civilprocess, fizisko personu datu aizsardzība, cilvēktiesības.

STEPAN

STEPANS GERULA

Jurists

Augstākā izglītība tiesību zinātnē.
Darba pieredze jurisprudencē kopš 2010.gada.
Specializācija: darījumi ar nekustamiem īpašumiem, civiltiesības, komerctiesības, imigrācijas tiesības, administratīvais process, AML regulēšana.

DSC_0009

RITA GOJA

Juriste

Augstākā juridiskā izglītība.
Darba pieredze jurisprudencē kopš 2008.gada.
Specializācija: darījumi ar nekustamiem īpašumiem, imigrācijas tiesības, komerctiesības, civiltiesības.

OLGA

OLGA ZOLOTOVA

Jurista palīdze

Augstākā izglītība tiesību zinātnē.
Sniedz palīdzību juristiem ikdienas darbā, kā arī nodrošina administratīvo atbalstu.

RUSLAN

RUSLANS ANDREJEVS-ŽUKOVS

Nekustamo īpašumu speciālists

Augstākā juridiskā izglītība.
Darba pieredze nekustamo īpašumu jomā kopš 1996.gada.
Specializācija: darījumi ar nekustamiem īpašumiem – pārdošana, pirkšana, īre, piemeklēšana.

IRENA

IRĒNA PŪCE

Nekustamo īpašumu konsultante

Darba pieredze nekustamo īpašumu jomā kopš 2006.gada.
Specializācija: darījumi ar nekustamiem īpašumiem, nekustamo īpašumu pārvaldīšana.

TATYANA

TATJANA TAKOVA

Grāmatvede

Augstākā pedagoģiskā izglītība.

Grāmatveža kvalifikācija.
Darba pieredze grāmatvedībā kopš 1996.gada.
Specializācija: saimnieciskās darbības grāmatvedības vešana

 

LILIYA

LILIJA SITINA

Grāmatveža palīdze

Grāmatveža kvalifikācija.

Darba pieredze grāmatvedībā kopš 2000.gada.
Specializācija: saimnieciskās darbības grāmatvedības vešana